top of page

Privacyverklaring

Laatste update: 23/3/2023

 

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je stelt in ons. Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring legt je uit welke en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij deze gegevens verzamelen, verwerken, delen en beschermen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De gegevens worden verwerkt door:

Lynn Steelant, Koestraat 96, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer 0681.459.048

hieronder vermeld als “wij”.
 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij en waarom?

Enkele categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

  • Identiteitsgegevens (vb. naam, voornaam) opdat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren en omdat wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak.

  • Contactgegevens (vb. adres, e-mail, telefoonnummer) zodat wij zeker zijn dat wij de juiste persoon contacteren en om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te delen, feedback te vragen en dergelijke meer. Ook houden wij je graag op de hoogte via onze nieuwsbrief, waarvoor je je steeds kan uitschrijven.

  • Overige persoonsgegevens die je actief met ons communiceert.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar; tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is.

 

Hoe verzamelen en verwerken wij je gegevens?

Wij verzamelen je gegevens in de regel rechtstreeks van jou, doordat je je informatie met ons deelt (vb. door contact met ons op te nemen of ons te informeren).

Gezien de aard van onze dienstverlening, kunnen wij enkel diensten aanbieden wanneer je akkoord bent met ons privacybeleid. Door gebruik te maken van onze website of onze diensten geef je aan dat je het privacybeleid volledig gelezen, begrepen en geaccepteerd hebt.

Er worden geen beslissingen genomen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming.
 

Delen van je gegevens

Wij delen in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt gedeeld.

Het is mogelijk dat wij informatie anonimiseren en gebruiken in het kader van marketingdoeleinden. Dit kan door gegevens te combineren of delen te verwijderen. Deze gegevens zullen niet terug te leiden zijn naar één specifiek persoon.

Indien ons gevraagd wordt om in kader van een wettelijke procedure persoonsgegevens vrij te geven, zullen wij hierop ingaan. Wij zullen enkel de strikt noodzakelijke gegevens aanleveren.

 

Hoe bewaren en beschermen wij je gegevens?

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons)gegevens te beschermen en te beveiligen.

Ondanks deze maatregelen kunnen wij de bescherming van enige informatie in ons bezit niet volledig garanderen, onder meer omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Je kunt het privacybeleid van Microsoft, Facebook, Wix (websitemaker) en Versio (domeinnaam) – die gegevens buiten de EU kunnen verwerken – lezen en zelf oordelen of je vindt dat je gegevens voldoende beschermd worden en je onze website en diensten verder wil gebruiken.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten.

 

Recht tot inzage, overdracht, beperking wijziging en verwijdering van je gegevens

Je hebt steeds de mogelijkheid tot het inzien, verkrijgen, veranderen, (tijdelijk) beperken of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Je kunt ons op elk moment verzoeken om te stoppen met het ontvangen van communicatie. Dit kan zonder motivering en gratis door een mail te sturen naar bovenstaande contactgegevens.

Samengevoegde en geanonimiseerde gegevens zullen niet gewist worden, omdat ze niet gebruikt kunnen worden om gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Je hebt ook het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken en om je gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke, bijvoorbeeld in een computerbestand.

Wij zullen zo snel als mogelijk gevolg geven aan je verzoek.

 

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij ons en/ of bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat je persoonsgegevens op onzorgvuldige wijze werden verzameld, verwerkt of beheerd.

 

Disclaimer en wijzigingen

Hoewel de informatie in deze verklaring, op onze website en in andere communicatie met grote zorg is samengesteld, wij de info steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk proberen te houden en we de wettelijke verplichtingen zo goed mogelijk proberen na te leven, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen.

De verstrekte informatie en deze privacyverklaring kunnen ten alle tijde gewijzigd en/of geüpdatet worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring door te nemen.

 

Contact

Voor vragen, feedback of klachten inzake de verzameling en verwerking van je gegevens kan je steeds contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

bottom of page